• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 13. februára sa v našej škole uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Deti tentokrát privítali rozprávkové postavičky zo známeho príbehu O troch prasiatkach, ktoré hravou formou preverili schopnosti a vedomosti budúcich prvákov. Budúci školáci a ich rodičia odchádzali zo školy šťastní, usmiati a s darčekmi v ruke a už sa nevedia dočkať začiatku nového školského roka.