• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Karneval pre mladších žiakov tento rok pripravili žiaci 9. ročníka. Vymysleli pre deti rôzne súťaže, čím obohatili fašiangové dopoludnie. Spev, tanec, krik a zábava pritiahli nielen rodičov, ale aj malých škôlkarov. Sladká fašiangová šiška tiež prispela k tradičnej atmosfére. Veríme, že všetci sa z chuti zabavili, za čo ďakujeme p. zástupkyni, deviatakom, triednym učiteľkám a p. kuchárkam.