• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 24.1. sa triedy 1.A a 3.A pod vedením Mgr. Evy Ivaničovej a Mgr. Kamily Lulákovej vybrali na výstavu "Fenomén Merkur - Pocta slávnej stavebnici", zo zbierky Jiřího Mládka. Výstava sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Zo stavebnice je možné zostaviť rôzne modely, autá a iné dopravné prostriedky, stavebné zariadenia a konštrukcie. Žiakom sa stavebnica veľmi páčila, lebo sa podobala známemu legu. Pre deti je atraktívna, keďže pracujú so skutočnými šraubovákmi a skrutkami. Najviac ich zaujal dlhý model bratislavského Starého mostu, po ktorom jazdí parný rušeň.