• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Originálne výrobky našich žiakov, rodičov a učiteľov, ktoré boli v ponuke vianočných trhov. Všetci zúčastnení zažili neopakovateľnú vianočnú atmosféru so živým Betlehemom, koledníkmi a nečakaným prekvapením.