• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Súťaž v programovaní robotov v Banskej Bystrici pod názvom First Lego League sa uskutočnila 22. novembra. Žiaci našej školy vyhrali 1. miesto v kategórii Programovanie robotov, v kategórii Robot Design sa umiestnili na 3. mieste.