• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Tradičná výtvarná súťaž, ktorú organizuje naša škola. Na úvod si žiaci našej školy pripravili scénku pod názvom Slnečnice. Po nej už mohli všetci súťažiaci naplno pracovať na svojich výtvoroch.