• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa v utorok 30. októbra vybrali na exkurziu do Harmaneckej jaskyne. Jaskyňa všetkých očarila svojím impozantným interiérom, ktorý vytvorila za dlhé roky sama príroda. Bol to pre všetkých zúčastnených skvelý zážitok.