• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Hoci nám počasie na výlete veľmi neprialo, podarilo sa nám prežiť krásny spoločný výlet tried 1.A, 4.A, 6.A na Donovaly a Habakuky. Videli sme tri krátke hrané rozprávky, porozprávali sa s Valibukom, kráľom aj princeznou. Zohriali sme sa pri ohníku, vyskúšali sme zdobiť perníčky, maľovať keramiku aj merať svoju silu úderom ťažkého kladiva. Najväčší zážitok však bola cesta lanovkou na neďaleký vrch. Hoci sme pre hmlu nevideli nádhernú scenériu prírody, boli sme radi, lebo sme sa cítili ako v lietadle. Sláva nášmu výletu, aj keď sme zmokli.