• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci našej školy sa preverili vo svojich záchranárskych zručnostiach a vedomostiach v Súťaži mladých zdravotníkov. Súťažilo sa v 2 kategóriách - I. a II. stupeň. Obidve družstvá našej školy sa umiestnili na 2. mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.