• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci druhého ročníka sa v týždni od 15. mája do 18. mája nestretávali v školských laviciach ale v bazéne v Mestských kúpeloch. Tam sa spoločne učili plávať po teoretickej a hlavne praktickej stránke. Takáto forma vyučovania sa určite každému páčila a veríme, že štiavnické jazerá už každý druhák prepláva bez väčších problémov.