• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiačky našej školy sa zúčastnili celodiecéznej súťaže „SPIEVAJME PÁNOVI“  v Novej Bani. Hostiteľom bola ZŠ Sv. Alžbety v Novej Bani, ktorá v osobe pána riaditeľa Mgr. Branislava Pirháča privítala speváčikov zo všetkých cirkevných škôl banskobystrickej diecézy. V interpretácii jednej ľudovej a jednej gospelovej piesne sa teda stretli žiaci zo škôl celej diecézy. Naše žiačky obsadili v 1. kategórii 2. miesto vďaka Veronike Bačíkovej, v 2. kategórii 1. miesto zásluhou Márii Kissovej a v kategórii zborový spev sa na 1. mieste umiestnili Norika Gregussová a Lucia Švecová.