• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V štvrtkové dopoludnie sa dvere ZUŠ-ky otvorili pre všetkých víťazov školských kôl súťaže Slávik Slovenska 2012, aby si pod vedením svojich pánov učiteľov a učiteliek zmerali sily v OKRESNOM KOLE. Deťúrence vyobliekané poväčšine v krásnych ľudových krojoch čakalo samotné vystúpenie a to interpretácia dvoch ľudových piesní. Jedna z nich je vždy povinnou, ktorú si deti vyberajú zo špeciálne vydaného spevníčka pre rok 2012, druhá bola ľubovoľná. Jednu pieseň spievajú so sprievodom a druhú a capella. Pre túto podmienku je táto súťaž nesmierne náročná pre všetky vekové kategórie a preto srdečne gratulujeme všetkým našim žiačkam za úspešnú reprezentáciu.