• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každý rok sa tešíme na Lesnícky deň. Tento rok nás čakali nové prekvapenia. Veľmi sme sa tešili na jazdenie na koni, hádanky o stromoch, prírode, vtáčikoch, ale sme aj triafali do terča, vyskúšali sme si držanie dravej zveri, merali sme veľkosť stromov, sadili nové stromčeky, pílili drevo a skladali skladačky. Všetko veľmi užitočné a zábavné činnosti, vďaka ktorým sme príjemne strávili celé dopoludnie.