• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša škola mala reprezentantov aj vo výtvarnej súťaží Kollárova Štiavnica očami detí. Najúspešnejšia bola Lucia Švecová (8.A), ktorá vo svojej kategórii získala krásne 1. miesto. Silvia Mravcová (3.A) a Ivana Lachová (5.A) sa umiestnili zhodne na treťom mieste, každá vo svojej kategórii. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.