• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 22.3.-24.3 sa naši žiaci počítačového krúžku zo šiesteho a ôsmeho ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior Slovensko 2012 v Sabinove. Súťaž prebiehala v troch hlavných kategóriách - Záchranár (A alebo B), Futbal (s mantinelmi alebo s čiarami) a Tanec robotov. Tieto kategórie sú rozdelené ešte zvlášť pre základné a stredné školy. Ako nováčikovia sme si zvolili kategóriu Záchranár A, kde je potrebné navrhnúť, poskladať a naprogramovať robota tak, aby bol plne autonómny, sám sledoval čiaru, vyhýbal sa prekážkam na tejto čiare, dokázal sa pohybovať aj po naklonenej plošine a v cieľovej oblasti vyhľadal "obeť", ktorú musí premiestniť na vopred určené miesto. Zároveň by nemal byť ovplyvnený prípadnými smeťami a nečistotami na dráhe.  Súťažilo sa o zaujímavú prvú cenu, ktorá bola veľmi lákavá a bola to účasť na majstrovstvách sveta v Mexiku. Prvé miesto žiakom uniklo a celkovo obsadili 4. miesto.