• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V januári nám príroda pripravila veľkú snehovú nádielku, takže by bola obrovská škoda nevyužiť to. Preto sa aj siedmaci z Cirkevnej základnej školy spolu s prvákmi Katolíckeho gymnázia vydali na lyžiarsky výcvik. Lyžovačka a zábava bola poriadna a veríme, že všetci budú na tento lyžiarsky spomínať len v dobrom.