• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V piatok 17.2 sme zažili veselý fašiangový karneval pre žiakov 1.-5. ročníka. Zaujímavé masky, tanec, hry, súťaže, veselá zábava - to všetko spolu a k tomu ešte chutné šišky. Taký bol náš karnevalový deň, na ktorý budeme dlho spomínať.