• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každý rok býva sviatok sv. Mikuláša očakávaný s veľkou túžbou a radosťou. Ani tento rok nebol výnimkou. Naša radosť bola o to väčšia, keď sme ráno uvideli bohatú nádielku krásneho bieleho snehu. A presne o tom sa začal aj program, ktorý si pripravili žiaci 3. ročníka. Vystriedali ich najmenší prváci ako malé zvieratká s básničkami a tančekom. Veselým a umeleckým tancom sa predstavili druháci a podarilo sa im roztlieskať nielen Mikuláša, ale aj celé publikum. Neposlušný anjelik Striebrovlások zakončil náš program. Ukázal, že žiadny dobrý skutok nie je stratený a zbytočný a povzbudil nás, aby sme zostávajúce dni adventu správne využili a tak sa pripravili na oslavu príchodu Pána Ježiša na túto zem.