• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši žiaci zo 6. a 8. ročníka sa zúčastnili regionálneho kola súťaže First Lego League na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž mala 4 kategórie a v kategórii Robot game (programátorská kategória) sme obsadili výborné 3. miesto.