• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci našej školy mali možnosť uvidieť naozajstné relikvie sv. Cyrila. Pobožnosťou k svätcom, ktorí nám priniesli vieru, písmo a rozvíjali kultúru, sme si uctili ich pamiatku.