• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša škola zorganizovala výtvarnú súťaž Františkova púť, na ktorej žiaci materských a základných škôl nášho okresu súťažili  o najkrajšie stvárnenie témy: František – rytier.