• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 8.A, 9.A a 2.G sa zúčastnili výletu do Levíc, kde navštívili Tekovskú hvezdáreň a vedecko-zábavné centrum Atlantis.