• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Študenti našej školy si počas školského roka vymysleli a nacvičili divadelné predstavenie v anglickom jazyku, ktoré predviedli počas rozlúčky so štvrtákmi.