• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Školský rok sme ukončili slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole, po ktorej boli odmenení všetci žiaci a študenti, ktorí svojim správaním, prospechom a úspechmi vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach hájili dobré meno našej školy. Na záver sme sa všetci rozlúčili so žiakmi deviateho ročníka. Dovidenia v novom školskom roku 2011/2012!