• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 26.5.2011 sa konala súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa v priestoroch SČK v Banskej Štiavnici. Súťaže sa zúčastnilo družstvo I. stupňa v zložení: Hanka Freigertová, Katka Freigertová, Veronika Štirblová, Andrej Maruniak a Samuel Burian. Umiestnili sa na 2. mieste. II. stupeň reprezentovali Filip Štrba, Mário Futák, Paula Turáneková, Alexandra Rihová a Petra Hyblerová. Toto družstvo predviedlo svoje veľmi dobré teoretické vedomosti i praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a preto sa niet čo čudovať, že získali 1. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.