• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Paletu kultúrneho bohatstva nášho národa, ktoré tkvie v slovenskej ľudovej piesni, a ktorú z generácie na generáciu odovzdávajú naše mamky a staré mamy svojim deťom a vnúčatám sme mali možnosť vypočuť si na krajskom kole súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2011 . V stredu  25. mája reprezentovali našu školu víťazky okresného kola Kristínka Bačíková v 1. kategórii a Petra Hyblerová v 3. kategórii. Jediná postupová spevácka súťaž sa koná každoročne pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. V porote zasadajú pedagógovia spevu a odborníci na interpretáciu ľudového spevu, ktorí okrem výrazu a výberu piesní hodnotia najmä čistotu intonácie. Súťaž je pre deti náročná, pretože jednu z dvoch pripravených piesní musia zvládnuť súťažiaci a capella – teda bez sprievodu hudobného nástroja. Do typických krojov svojich regiónov oblečené dievčatá i chlapci zaspievali 2 ľudové piesne, jednu povinnú z vopred vydaného spevníka a druhú ľubovoľnú, najčastejšie typickú pre daný región. PETRA HYBLEROVÁ presvedčila o svojom talente a kvalitách piesňami „Sadá slnko za hory“ a „Kerá diouka“ a ako prvá Štiavničanka doniesla z krajského kola ocenenie. Získala 2. miesto a stala sa tak prvou náhradníčkou pre postup na celoslovenské kolo. Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Marianovi Krnáčikovi, ktorý so svojimi husľami veľkou mierou napomohol k pôsobivému výkonu a k tomuto peknému umiestneniu. Tiež ďakujem pánovi Kandovi, ktorý nás po súťaži pozval na obed so zmrzlinou. Petre, ktorá je mimochodom pod vedením p. uč. Krnáčika i šikovnou huslistkou, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa vytrvalosti a radosti z hudby.