• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 17. mája 2011 sa v Novej Bani konala súťaž Spievajme Pánovi, na ktorú boli pozvaní žiaci všetkých cirkevných škôl banskobystrickej diecézy. Súťažilo sa v štyroch kategóriách s dvoma piesňami: jednou ľudovou a jednou gospelovou. Spojenú katolícku školu v Banskej Štiavnici reprezentovala Sisa Mravcová s piesňami „Keď sa tá sýkorka vydávala“ a „Keby si mal takúto malú vieru“, Mária Kissová s piesňami „Keď sa já podívám“ a „Ježiš, najkrajšie meno“, ďalej sa predstavila Petra Hyblerová ľudovou piesňou „Kerá diouka“ a gospelovou piesňou „Budem Ťa chváliť“. Tieto tri kategórie dopĺňala špeciálna kategória – skupinky, zastúpená triom v zložení Lucia Švecová, Norika Gregussová a Petra Hyblerová. Tie predstúpili pred porotu i ostatných účastníkov súťaže s  trojhlasnou úpravou ľudovej piesne „A ja taka čarna“ a trojhlasným gospelom „Vzdávaj chválu je tu Pán“. Spontánnosť, čisté hlásky a dobrota ich sŕdc presvedčila porotu a my môžeme s radosťou a hrdosťou konštatovať, že sme si do banskoštiavnickej cirkevnej školy priniesli 4 prvé miesta vo všetkých štyroch kategóriách. Deti pripravili a  sprevádzali p. uč. Helena Chovanová (gitara) a p. uč. Irena Chovanová (klavír).