• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže pod názvom Kollárova Štiavnica, kde sme mali v každej kategórii svojich nadaných umelcov. Preto sme aj v 3 zo 4 kategórií vyhrali prvé miesto!