• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 1.-5. ročníka základnej školy mali v piatok 4.3. fašiangový karneval. Všetci prišli v maskách od výmyslu sveta a bolo ťažké vybrať nejakú najlepšiu. Každý zo zúčastnených sa určite skvele zabával a prežil pekný deň s kamarátmi v škole.