• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 7. ročníka Cirkevnej základnej školy a študenti 1. a 2. ročníka Katolíckeho gymnázia sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Okrem lyžovania tu bola možnosť sauny, kúpeľu, či dokonca aj diskotéky.