• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Tohtoročný zápis do prvého ročníka sa niesol v duchu leta, tepla, prírody a milých zvieratiek. Malých adeptov na školu už pri vstupe do budovy čakali motýliky s Vilkom a včielkou Majou a zaspievali pesničku, ktorá  otriasla prípadný strach a neistotu. Včielka Maja im porozprávala, akých má nezodpovedných a lenivých kamarátov Lienku a Truhlíka. Tí sa stále iba hádali, hrali, ale učiť a písať úlohy sa im nechcelo. Keď ich predstavila deťom, deti im  ukázali, že už poznajú čísla, farby a geometrické tvary, ba dokonca im deti prisľúbili, že spravia za nich teda aj domácu úlohu. Tam sa stretli so svrčkom a ukázali, že sa neboja ani kresliť ani písať. Po namáhavom výkone si malí budúci školáci zaslúžili aj odmenu, ktorá sa im veľmi páčila. Zvieratká sa s deťmi rozlúčili a už sa tešia na stretnutie v septembri.