• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sme sa ešte všetci spolu zišli v školskej telocvični. Tu nám žiaci materskej a základnej školy zahrali pastierov, ktorí navštívili Ježiška v jasličkách a zaspievali mnoho vianočných piesní. Potom sme dostali požehnanie a naplnení Božím pokojom sme sa rozišli do našich domovov v radosti očakávať narodenie nášho Pána.