• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V piatok 17. decembra sa v našej škole uskutočnili vianočné trhy. Vo vianočnej atmosfére každá trieda ponúkala svoje výrobky, ktoré boli dielami hlavne šikovných detí, učiteľov a rodičov. Naozaj bolo z čoho vyberať, lebo všetko bolo veľmi pekné a určite nikto neodišiel naprázdno. Už sa tešíme na budúci rok!