• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci našej školy sa podieľali aj na spríjemňovaní atmosféry Vianočných trhov v Kammerhofe. "Veľkí" koledníci priblížili situáciu, ako pastieri navštívili narodeného Ježiška a dievčatá zahrali a zaspievali mnohé pekné piesne. Všetkým im za ich ochotu ďakujeme.