• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Aj tento školský rok k nám zavítal sv. Mikuláš. Všetci sme si na tento deň v triedach pripravovali program pre Mikuláša. Najmenší prváci nám predstavili, ako to vyzeralo v predvianočný čas u našich starých rodičov kedysi veľmi dávno, zaspievali a zahrali zvyky predvianočného obdobia. Druháci si pripravili krátke pásmo o živote svätého Mikuláša a niekoľko básničiek a piesní. Tretiaci chceli predviesť, ako by asi vyzeral svätý Mikuláš dnes, či sa im to podarilo, ukáže čas. No a najstarší štvrtáci chceli priblížiť boj medzi dobrom a zlom na zemi, vyskúšali si, že hrať nie je až také ľahké ako sa na prvý pohľad zdá. Veríme, že Mikulášovi sa náš program páčil, pretože všetkých odmenil sladkou odmenou. Mikuláš sa potom vybral aj ku starším žiakom. Pre tých dobrých mal sladkú odmenu a tým, ktorí mali niečo "na rováši", poslal aj čerta...