• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V Základnej škole J. Horáka sa 20. októbra konala výtvarná súťaž „Ilustrujeme Horákove povesti“. Naši žiaci v nej uspeli vynikajúco:  Gabika Maruniaková (3.A) – 1. miesto,  Silvia Mravcová (2.A) – 2. miesto,  Veronika Garaiová (6.A) – 1. miesto,  Norika Gregussová (8.A) – 1. miesto,  Lucia Švecová (7.A) – 2. miesto. GRATULUJEME!!!