• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiak 9.A triedy Richard Cánik spolu sa s pánom učiteľom Húšťavom zúčastnili na Eko tréningu s názvom "Monitoring životného prostredia" v Liptovskom Mikuláši. Jeho cieľom bolo osvojiť si rôznorodé postupy pri príprave kvalitných projektov, pomocou ktorých je možné vylepšiť stav svojho okolia, v ktorom sa dennodenne pohybujeme, skultúrniť a skrášliť ho, aby sme sa v ňom cítili príjemne. Pracovali sme v náhodne utvorených tímoch, naučili sme sa, ako formulovať a riešiť problémy v súvislosti so životným prostredím a absolvovali sme množstvo aktivít (napr. prezentácie nami vytvorených projektov, monitorovanie brehových porastov potoka, stavba mostu z prírodného materiálu a iné). Navštívili sme aj lesnícky skanzen v Čiernom Balogu. V týždni od 8. do 11. novembra zrealizujeme školenie, na ktorom oboznámime žiakov a študentov základnej školy a gymnázia s obsahom tohto semináru s možnosťou využiť nadobudnuté poznatky pri tvorbe vlastných EKO-projektov.