• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Úvod do tohto školského roka nás sprevádzal slávnostným otvorením a posvätením novej školskej budovy Spojenej katolíckej školy. Začali sme sv. omšou spojenou so vzývaním Ducha Svätého. Po nej v kostole deviataci malým darčekom privítali našich prváčikov a potom sme sa presunuli pred budovu našej školy. Tu mal príhovor náš pán riaditeľ Karol Palášthy, primátor Pavol Balžanka slávnostne prestrihol pásku a potom páni farári Štefan Legény a Miroslav Spišiak posvätili budovu školy. Celou slávnosťou nás doprevádzali speváčky zo Zboríka, ktoré spríjemňovali atmosféru. A teraz už môžeme s radosťou navštevovať nové priestory našej školy.