• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Školský rok 2009/2010 sme zakončili slávnostnou sv. omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde sme ďakovali za všetky získané dary, milosti a vedomosti. Po sv. omši boli odmenení všetci vyznamenaní žiaci, malí prváci sa rozlúčili s deviatakmi a všetci sme sa rozlúčili s odchádzajúcimi pedagógmi, ktorí nás už nebudú učiť.