• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Plavecký výcvik pre žiakov 2. a 3. ročníka CZŠ v dňoch od 15. - 18. 6. v mestskej plavárni.