• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 3. júna sme na našej škole trochu oneskorene, ale predsa oslávili Deň detí. Kvôli nepriazni počasia si žiaci druhého stupňa zmerali svoje sily i mozgové bunky v telocvični Katolíckeho gymnázia. Celý program, tak ako to býva zvykom, pripravili žiaci deviateho ročníka. Svojimi súťažami preverili športové schopnosti svojich mladších spolužiakov, ktorí najviac ocenili súťaž pod názvom „eskimácka preťahovačka“ a na záver sa plne realizovali v súťaži „múmia“, kde svojich triednych učiteľov premenili na múmie na nerozoznanie. Ich úsilie bolo odmenené medailami.