• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša škola mala zástupcov aj na krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v Krupine. Reprezentovali nás žiačky Norika Gregussová, Mária Kissová a Veronika Bačíková. Vystupovali pod vedením Mgr. Ireny Chovanovej. Všetkým dievčatám za ich reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme im ešte veľa speváckych úspechov.