• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 6. mája 2010 sa naša škola zúčastnila diecézneho kola speváckej súťaže pod názvom Spievajme Pánovi, ktorá sa konala v Novej Bani. Žiačky pod vedením pani učiteľky Ireny Chovanovej a s hudobným doprovodom pani učiteľky Heleny Chovanovej predviedli svoj spevácky talent a prežili príjemný deň.