• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 28.4.2010 sa vybrali žiaci 1.-4. ročníka na "prvý  z koncoročných výletov" do Nitry. Hlavným zámerom bolo divadelné predstavenie PALCULIENKA v Starom divadle. Spracovanie rozprávky bolo veľmi umelecké, bez slov, a preto deti samé mohli tvoriť príbeh a hlavnú myšlienku deja. Cestou do divadla prešli pešou zónou popri Divadle A. Bagara, kde ako na každom správnom výlete sa občerstvili zmrzlinou... a obdivovali veľký svet a mnoho ľudí. Potom ich cesta viedla na hrad a do Katedrály sv. Emerama. Odtiaľ obdivovali krásny výhľad na slnkom zaliatu Nitru a jej okolie. Ľahký cestovný obed si dali pri soche Svätopluka. Cesta tam aj späť ubiehala rýchlo, lebo všetci obdivovali nielen prírodu, ale aj prácu cestárov a ich techniku pri stavbe nových úsekov diaľnic. Výlet bol veľmi vydarený, nielen vďaka poslušnosti a disciplinovanosti žiakov, ale aj ústretovej pomoci p. šoféra J. Bosáka, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Tešíme sa už na ďalší!!!