• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ahoj kamaráti a obyvatelia nášho malebného mestečka! Konečne sa roztopili posledné ostrovčeky snehu! Hoci sa jar prebúdza veľmi pomaly, my, žiaci Spojenej katolíckej školy sv. Františka Assiského sme sa v sobotu 17. apríla vybrali s našimi vyučujúcimi do terénu. Prvé jarné mesiace sú každoročne venované Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu vtáctva, Dňom vody, či ochrany prírody a my sme sa rozhodli, že svojou troškou tiež prispejeme.

Zapojili sme sa totiž do projektu Občianskeho združenia Tatry pod názvom Monitoring životného prostredia v našom regióne. Vyzbrojení fotoaparátom, špeciálnym chemickým kufríkom – kompaktným laboratóriom pre testovanie vody Aquamerck, ďalšími nevyhnutnými pomôckami a dobrou náladou sme sa rozhodli preskúmať najfrekventovanejšiu turistickú trasu v Banskej Štiavnici. Z Trojičného námestia sme sa vydali k tajchu Veľká Vodárenská, okolo prameňa sv. Jána, cez lúky pod vrchom Paradajz k najvyššie položenému tajchu Ottergrund.

Už neďaleko Trojičného námestia pod Veľkou Vodárenskou sme našli kopy rôzneho odpadu – plastové aj sklenené fľaše, bežný komunálny odpad, ktorý lemuje cestičku až k jazeru. Hoci príroda prenádherne voňala živicou a prvými jarnými kvetmi, sklamaním boli aj odpílené smreky pod tajchom Veľká Vodárenská a kopy drevného odpadu – vetvy a konáre len tak porozhadzované, ktoré tu po ťažbe zanechali lesní robotníci, predpokladajúc, že uprace sa to samo.

Povzbudením pre nás boli aspoň výsledky chemického rozboru vody z jazier, ktoré potvrdili, že naše tajchy sú po zimnej sezóne oddýchnuté, plné priezračne čistej, chemicky nezávadnej vody, ktorá umožňuje život aj tých najcitlivejších živočíchov ako sú Larva podenky, Krivák obyčajný, či Korčuliarka. Kochali sme sa pohľadom na žabky i divé kačice. Okrem teploty vody ( 10° – 11°C) sme merali pH, prítomnosť amoniaku (negativ), dusitanov (negativ), dusičnanov (negativ), fosforečnanov a tvrdosť vody. V tajchu Ottergrund sme namerali mierne zvýšenie fosforečnanov (0,2mg/l), čo zaraďuje vody tohto tajchu do nižšej kategórie kvality.

V tejto zaujímavej práci určite neustaneme, presnoríme a zmonitorujeme známe i menej známe chodníčky nášho milého mestečka a týmto vyzývame všetkých jeho obyvateľov, susedov, známych, neznámych i našich rodičov, aby boli na svoje mesto a jeho prírodné bohatstvo hrdí a pomohli mu dýchať čistými pľúcami. Zbavme naše mesto odpadkov, ktoré nám nerobia dobrú reklamu a škodia prírode i nášmu zdraviu!

Kristínka Bačíková
Žiačka VIII.A triedy SKŠ sv. F. Assiského