• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 13. apríla 2010 sa žiaci: Lucia Švecová (6. A), Peter Dudák (6. A) a Vladimír Kráľovič (7. A) zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v Badíne pri Banskej Bystrici. Pod názvom družstva "Daniel" sa umiestnili na 7. - 8. mieste v silnej konkurencii 14 družstiev z ostatných dekanátov. Naše družstvo Daniel malo len o 3,5 bodu menej ako družstvo na prvom mieste. Lucka, Peťko a Vladko sa usilovne pripravovali niekoľko mesiacov študovaním týchto kníh zo Svätého Písma: Kniha proroka Daniela, Kniha Sudcov, List Filemonovi a Jakubov list. Súčasťou súťaže bolo zahrať nacvičenú scénku z vybranej knihy. Naše družstvo si vybralo a pripravilo udalosť z Knihy Daniel, kde sa kráľovi Baltazárovi (Vladko) zjavili prsty a napísali preňho neznáme slová, ktoré mu prorok Daniel (Peťko) prečítal a vysvetlil. Lucka si v tomto divadielku zahrala Baltazárovu manželku - kráľovnú.

Za ich usilovnosť a úspešné reprezentovanie našej školy i dekanátu im patrí pochvala a poďakovanie. Srdečne blahoželáme.