• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Na veľkonočný utorok sa v našej škole konal metodický deň. Je to stretnutie všetkých učiteľov katolíckych škôl v Banskobystrickej diecéze. Celý deň sa začal slávnostnou sv. omšou s o. biskupom Rudolfom Balážom, po ktorej sa všetci presunuli do telocvične nášho gymnázia. Tu bola prvá spoločná prednáška pána Jozefa Kováčika, ktorý ponúkol množstvo zaujímavých informácií týkajúcich sa médií u nás i v zahraničí. Potom program prebiehal individuálne podľa sekcií, ktoré si učitelia zvolili, aby každý mohol stráviť deň v odbore, ktorý ho zaujíma. Dúfame, že všetci učitelia boli spokojní a budú dlho pamätať na našu školu a mesto.