• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V termíne od 15. do 18. februára sa konal lyžiarsky kurz. Zúčastnili sa ho študenti z 1.G triedy gymnázia a žiaci zo 7.A triedy Cirkevnej základnej školy. Výcvik sa konal pobytovou formou – ubytovanie bolo zabezpečené na Chate pod Sitnom. Zvládli sme základné lyžiarske zručnosti a teoretické vedomosti a po celodennom výcviku sme si mohli každý deň oddýchnuť v bazéne a saune a tak zregenerovať svoje sily. Bolo výborne a tešíme sa na budúci rok.