• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Prvé kroky budúcich prváčikov v našej škole sprevádzali Janko a Marienka, v domčeku pomáhala s úlohami stará mama a odmenu za splnené úlohy dávala dobrá Ježibaba. Medzi všetkými deťmi sa našiel aj jeden skrytý spevácky talent, ktorý nám veľmi pekne zaspieval. Už sa všetci tešíme, keď ich v septembri privítame v našej škole.