• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci prvého stupňa nám mohli v stredu 27.1 predviesť ich originálne masky a ukázať nám ich tanečné umenie. A veru sa im to aj podarilo, nálada bola skvelá a každý si tento deň vychutnal najviac, ako len mohol.